Blog categorie: Zaakvakken


Column Aleid Truijens

Geluid is een trilling die door de lucht gaat.
De trillingen gaan door de lucht als golven.


Zet deze regels in een mooie typgrafie, met veel wit eromheen, en je hebt een strofe van een gedicht. Ze ziet het voor je, die metafoor. Heel doeltreffend. Geluid is ongrijpbaar, maar nu lijkt het of we het te pakken hebben. Geluid trilt en golft.

Verder lezen →

Taalgericht W&T-onderwijs op de basisschool

Door: Dr. Jantien Smit en dr. Martine Gijsel (Hogeschool Saxion, APO, Deventer), Drs. Meie van Laar en Katja van der Geer (NEMO Science Museum, Amsterdam), Dr. Anna Hotze en drs. Edith Louman (Hogeschool iPabo, Amsterdam/Alkmaar), Dr. Arthur Bakker (Universiteit Utrecht)

Welke taal staat centraal bij onderwijs in Wetenschap en Techniek (W&T)? Hoe kan een leerkracht ruimte maken voor bijdragen van leerlingen en de leerlingen laten nadenken en praten over natuurkundige fenomenen? Hoe kan een leerkracht ondersteuning bieden bij het gebruik van school- en vaktaal? Deze vragen stonden centraal in het Taal en Techniek-project (TET-project). In het schooljaar 2015-2016 werden op twee locaties in Nederland 20 basisschoolleerkrachten geprofessionaliseerd in het voorbereiden en uitvoeren van taalgericht W&T-onderwijs.

Verder lezen →

Populaire blogs