Blog categorie: Algemeen


Column Aleid Truijens – Maak taal écht hun ding…

U wist het natuurlijk allang, maar tot mij was het nog niet doorgedrongen: de verplichte taaltoets op de pabo, ook wel Nedcat genoemd, is sinds vorig jaar afgeschaft. Kennelijk gaat het uitstekend met de taalbeheersing van de studenten. Ze kunnen massaal foutloos spellen en interpunctie gebruiken, scherp formuleren en grammaticaal juiste zinnen maken. Geweldig. Dat is nog eens inspelen op de maatschappelijke kritiek: dat 'ze' op de basisschool geen foutloze zin kunnen schrijven, laat staan dat ze dat 'onze kinderen' kunnen leren. In een paar jaar tijd is het probleem opgelost!

Verder lezen →

Hoe brengen we de kennisbasis Nederlands op de pabo tot leven?

Door: Drs. Suzanne Nuyens-Huisman

Bij het begrip kennisbasis denken de meeste pabostudenten aan de landelijke kennisbasistoets. Het doel van de kennisbasis is echter het opleiden van taalbewuste leraren die beschikken over kennis van taal en taaldidactiek om goed en verantwoord taalonderwijs te kunnen ontwerpen. Leraren die kunnen inspelen op de verschillen tussen leerlingen, domeinen integreren, betekenisvolle contexten creëren en het taalplezier aanwakkeren in plaats van afleren. In de herijkte kennisbasis zijn daarom de kenniselementen niet gedefinieerd als definitie, maar als leerdoel voor de student.

Verder lezen →

Laat kinderen spelenderwijs ontdekkend leren

Door: Ineke Oenema-Mostert en Gerda Woltjer

"In het onderwijs aan jonge kinderen raken wij de weg kwijt. Aan de ene kant worden wij uitgenodigd of gemaand om methodes te gebruiken. Anderzijds moet het aanbod worden afgestemd op de ontwikkelingsvariatie en de leefwereld van de kinderen. Anders trekken zij zich terug uit het onderwijsleerproces en zijn wij de kinderen ‘kwijt’.

Verder lezen →

Ben je nou helemaal digitaal geletterd?!

Door: Bernolf Kramer, docent Kind, Leren en Media bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie, pabo Tilburg

Kinderen weten niet beter dan dat zij opgroeien met technologie: thuis, met vrienden op straat en ook op school zijn digitale media niet meer weg te denken. Digitale geletterdheid is echter voor pabo-studenten en leerkrachten uit het basisonderwijs nog niet een vanzelfsprekend onderdeel van hun onderwijs. Dit komt grotendeels uit 'handelingsverlegenheid'. De bereidwilligheid om 'iets' met media te doen is er zeker; voldoende kennis en vaardigheid ontbreken vaak.

Verder lezen →

Column Aleid Truijens - Mediawijs worden: een koud kunstje?

Wij wilden iets 'doen' voor een gouden bruidspaar en bedachten dat het leuk was alle gasten een kort filmpje over hen te laten maken. Dat moest iedereen tegenwoordig wel kunnen met z’n telefoontje. Maar hoe maakten we er één geheel van? Eén van de kleinkinderen van het bruidspaar, een meisje van 14, bood aan om de film in elkaar te zetten. Ze zou er muziek onder zetten, overgangen maken en er wat leuke effecten bij doen.

Verder lezen →

Dyslexie nader bekeken

Door: Dr. Kees Vernooij, lector emeritus Effectief taal- en leesonderwijs

Dyslexie is in Nederland een beladen woord. De discussie gaat meer over het verkrijgen van een dyslexieverklaring dan over effectieve hulpverlening aan dyslectische kinderen en/of kinderen met ernstige leesproblemen.

Verder lezen →

Populaire blogs